ADERARE FLAG

Conform prevederilor Art. 9 din Statutul Asociatiei Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin, dobandirea calitatii de membru al Asociatiei se poate realiza astfel:
(1) Poat deveni membru al Asociatiei orice persoana fizica sau juridica cu sediul social/ domiciliul in zona pescareasca determinata si care desfasoara activitati/ proiecte care contribuie la dezvoltarea durabila a zonei, in conformitate cu principiile abordarii Politicii Comune in domeniul Pescuitului si ale Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche – Bratul Macin.
(2) Membri pot fi: fondatori, activi si de onoare, astfel:
– dobandesc statutul de membri fondatori cei care au constituit Asociatia contribuind moral si material la fondarea ei, precum si la constituirea patrimoniului social initial;
– dobandesc statutul de membri activi cei care adera la Asociatie ulterior momentului constituirii acesteia, contribuind moral si material la dezvoltarea activitatii si la atingerea scopului Asociatiei. Dupa aderarea la Asociatie, membri activi vor avea aceleasi drepturi si obligatii ca si membrii fondatori;
– dobandesc statutul de membru de onoare persoanele fizice si juridice care aduc servicii deosebite Asociatiei si/sau care sprijina substantial din punct de vedere financiar activitatile acesteia.
(3) Orice persoană care doreşte să devină membru activ al Asociaţiei va prezenta o cerere de aderare Consiliului Director, care se pronunţă cu privire la admiterea de noi membri. In cazul unui refuz, Consiliul Director nu este obligat să îşi motiveze decizia. Criteriile de admitere vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Director. Decizia Consiliului Director va fi supusa validării Adunarii Generale a Asociatilor in prima intrunire a acesteia. Persoana (fizica sau jurídica) pentru care se aproba aderarea la Asociatie isi intra in drepturi o data cu emiterea deciziei de catre Consiliul Director.

Documente utile:
Formular adeziune FLAG – persoana fizica
Formular adeziune FLAG – persoana juridica