ANUNȚ ANGAJARE EXPERT EVALUARE/MONITORIZARE

Asociația FLAG DUNĂREA VECHE – BRAȚUL MĂCIN (www.flagbratulmacin.ro) angajează EXPERT EVALUARE/MONITORIZARE, pe perioada determinată (11 luni), fracțiune de normă (min. 4 ore/zi, 20 ore/săptămâna).

Responsabilități:

  • monitorizarea implementarii proiectelor aprobate, conform procedurilor interne stabilite de catre FLAG, in vederea respectarii indicatorilor stabiliti in cadrul Strategiei de dezvoltare locala;
  • sprijin metodologic acordat beneficiarilor in implementare si ex-post, in perioada de monitorizare;
  • colectare/ analizare/raportare date beneficiari si evaluare stadiu implementare;
  • realizarea/actualizarea procedurilor interne de implementare;
  • organizarea si gestionarea activitatii de selectie a proiectelor (lansare apeluri, asistenta/sprijin tehnic si metodologic potentialilor beneficiari pentru imbunatatirea propunerilor de proiecte, elaborarea de propuneri de proiect solide din punct de vedere tehnic si financiar,ofera informatii cu privire la conditiile de particiare in cadrul sesiunilor de depunere proiecte, eligibilitatea proiectelor si ale aplicantilor, posibilitati de asigurare a cofinantarii proiectelor, etc., verificarea conformitatii, eligibilitatii si stabilirea punctajului propunerilor de proiecte primite de catre FLAG, derularea procesului de evaluare, selectie si aprobare a propunerilor de proiecte la nivelul FLAG etc);
  • intocmirea rapoartelor tehnice de implementare pentru activitatea FLAG etc.

Cerințe pentru candidați:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

– experiență in proiecte cu finanțare europeana: minim 1 an;

– cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, internet si posta electronică).

Constituie avantaj:

– experiență/expertiză anterioare in evaluare / monitorizare proiecte de dezvoltare rurală / locală

Valabilitate anunț: 22 ianuarie 2023.

CV-urile in format Europass se vor trimite pe adresele de e-mail office@aspir-leader.ro/ office@flagbratulmacin.ro.