Proceduri operationale FLAG

1.Procedura operationala de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii (POVCE)
2.Procedura operationala de evaluare si selectie a proiectelor (POES)
3.Procedura operationala de solutionare a contestatiilor (POSC)
4.Procedura operationala de monitorizare, raportare si arhivare (POMRA)
5.Procedura operationala de control intern (POCI)
6.Procedura operationala de nereguli (PON)
7.Procedura operationala de evitare a conflictului de interese (POECI)
8.Procedura operationala de implementare a SDL (POIS)
9.Procedura operationala de evaluare a modificarilor contractuale (POEMC)