Proceduri operationale FLAG

1. Procedura operationala de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii (POVCE) – e.I.r.1/2019
2. Procedura operationala de evaluare si selectie a proiectelor (POES) – e.I.r.1/2019
3.Procedura operationala de solutionare a contestatiilor (POSC)
4.Procedura operationala de monitorizare, raportare si arhivare (POMRA)
5.Procedura operationala de control intern (POCI)
6.Procedura operationala de nereguli (PON)
7.Procedura operationala de evitare a conflictului de interese (POECI)
8. Procedura operationala de implementare a strategiei (POIS) – e.l.r.1/2019
9.Procedura operationala de evaluare a modificarilor contractuale (POEMC)
ANEXE (POEMC)